skip to main content

English español Deutsch italiano français português (Brasil) 中文 français (Canada) 日本語 Nederlands čeština polski русский 한국어 magyar ไทย

เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของคุณ

หากใบสมัครที่คุณพยายามเข้าใช้งานมีให้ใช้ได้ในภาษาที่คุณต้องการ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตและ/หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการกำหนดค่าไว้เพื่อแสดงเว็บไซต์ในภาษานั้น หากในขณะนี้ ผู้สนับสนุนโครงการไม่เสนอภาษาที่คุณต้องการ ใบสมัครจะปรากฏให้เห็นในโครงการเป็นภาษาที่ผู้สนับสนุนต้องการ

กรุณาดูในเอกสารประกอบเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตและ/หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออ่านคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของคุณ

ลิงก์ทางด้านล่างจะนำไปสู่คำแนะนำสำหรับเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ :